Usługi dodatkowe

Analiza potrzeb

   Uwzględniamy potrzeby i możliwości każdego klienta, który chce zakupić  nasze oprogramowanie i zwykle proponujemy kilka wariantów rozwiązań. Przedstawiamy  różne opcje i dokonujemy prezentacji wersji demonstracyjnych.

Szkolenia

   W siedzibie naszej firmy organizujemy cyklicznie dodatkowe szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania naszego autorstwa. Są to spotkania całodzienne, na które zapraszamy użytkowników (operatorów) programów. Są to instruktaże, na których oprócz doskonalenia obsługi programów użytkownicy wspólnie rozwiązują wiele merytorycznych problemów i wątpliwości. Ponadto każdy z klientów może zlecić zorganizowanie szkolenia dla swoich pracowników. Harmonogram oraz cennik szkoleń opracowywany jest w cyklu rocznym, w zależności od zainteresowania klientów. W sytuacji, gdy klient zleca zorganizowanie szkolenia dla swoich pracowników, termin takiego szkolenia oraz jego koszty są indywidualnie negocjowane.