Podatki Gminne

DISTRICTUS – Podatki Gminne

jest nowoczesnym programem informatycznym pozwalającym na wykonywanie wszystkich niezbędnych zadań związanych z ewidencją gruntów i budynków, naliczaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych oraz obsługą wydawanych decyzji w zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania.

Program zapewnia:

 •  Ewidencjonowanie gruntów i budynków,
 •  Ewidencjonowanie deklaracji osób prawnych,
 •  Ewidencjonowanie informacji osób fizycznych,
 •  Ewidencjonowanie współwłasności, współwłaścicieli oraz ich udziałów,
 •  Kontrolę wprowadzanych danych na podstawie zaimplementowanych słowników,
 •  Automatyczne wyliczenie należnego podatku,
 •  Automatyczne wyliczenie skutków na podstawie wydanych i doręczonych decyzji wymiarowych,
 •  Automatyczne wyliczenie sprawozdania SP-1
 •  Współpracę z programami pakietu DISTRICTUS:
 •  Kasa Urzędu ,
 •  Dopłaty Paliwowe dla Rolników  w zakresie kontroli danych osobowych oraz powierzchni gruntów rolnych,
 •  Opłaty za Usuwanie Odpadów,  
 •  Moduł współpracy z Ewidencją Gruntów,  
 •  Eksport sprawozdań w postaci XML do GUS,
 •  Listę wyborów do Izb Rolniczych,
 •  Wydruk kontokwitariuszy,
 •  Statystyki zobowiązań podatkowych,
 •  Obsługę dzierżaw gruntów z przeniesieniem obowiązku podatkowego pomiędzy kartotekami podatników.

Dzięki DISTRICTUS –Podatki Gminne użytkownik w szybki sposób uzyska:

 •  Rozliczenie podatków na podany dzień wg zadanych kryteriów,
 •  Szczegółowe zestawienia podatku rolnego, leśnego, nieruchomości oraz łącznego zobowiązania,
 •  Zestawienie zaewidencjonowanych deklaracji,
 •  Zaświadczenie podatkowe,
 •  Wykaz przedmiotów opodatkowania wskazanego podatnika.

Wszystkie programy podatkowe z pakietu DISTRICTUS pozwalają na:

 •  Kontrolę wprowadzanych danych na podstawie zaimplementowanych słowników,
 •  Współpracę z czytnikami kodów kreskowych.

DISTRICTUS - Moduł Windykacji

stanowi integralną część programów pakietu DISTRICTUS służących do rozliczeń podatków i opłat lokalnych. Jest w pełni zintegrowany z programami: Podatki Gminne , Podatek od Środków Transportowych, Opłaty od Posiadania Psów, Opłaty za Wodę i Ścieki, Opłaty za Usuwanie Odpadów, Dochody Skarbu Państwa, Opłaty Lokalne, Dochody Budżetu oraz Kasa Urzędu.

Moduł zapewnia:

 •  Bieżące naliczenie stanu odsetek karnych według różnych stóp odsetkowych (ustawowe, podatkowe, własne - definiowane indywidualnie),
 •  Przeglądanie stanu kont płatników,
 •  Wsparcie egzekucji komorniczej należności (wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze),
 •  Automatyczne księgowanie wpłat z Modułu Płatności Masowych (indywidualne konta bankowe),
 •  Obliczanie skutków finansowych dla sprawozdań,
 •  Szybki podgląd rozliczenia kartoteki płatnika,
 •  Automatyczne wykonanie bilansu rocznego z wyliczonym saldem poszczególnych kont z podziałem na należności pozostałe do zapłaty, nadpłaty, zaległości, należne naliczone odsetki, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień,
 •  Zamykanie i otwieranie roku z możliwością wykonania próbnego zamknięcia roku i jednoczesną pracą w dwóch okresach.

Obsługa modułu:

 •  Szybki podgląd dokumentów na kartotece,
 •  Szybkie wyszukiwanie dokumentów,
 •  Intuicyjny interfejs podpowiadający użytkownikowi przy operacjach księgowania dokumentów,
 • Zaawansowany mechanizm współpracy z programem Kasa Urzędu w konfiguracjach: tryb pracy Kasy lub Likwidatury,
 •  Blokowanie oraz zamykanie okresów księgowania przy uzgodnionych sprawozdaniach.