Opłaty za Wodę i Ścieki

DISTRICTUS – Opłaty za wodę i ścieki

ma za zadanie przyśpieszyć oraz zoptymalizować pracę osób odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-ściekową. Prosta i przyjazna obsługa programu pozwala na sprawne oraz elastyczne rozliczanie zużycia wody i odprowadzanych nieczystości.

 Program zapewnia:

 •  Prowadzenie rozliczeń należności,
 •  Obsługę zestawów inkasenckich (współpraca z urządzeniami przenośnymi),
 •  Import danych poprzez radiowy odczyt wskazań wodomierza,
 •  Obsługę wielu liczników u jednego płatnika,
 •  Szczegółową archiwizację danych oraz podgląd informacji z lat ubiegłych,
 •  Możliwość uruchomienia Modułu Płatności Masowych.

Kluczowym założeniem usprawniającym pracę jest wykorzystanie zestawu inkasenckiego . Urządzenia mobilne wspomagają pracę inkasenta - pozwalają na odczyt i wystawianie faktur w terenie oraz przyjmowanie wpłat. Dwustronna komunikacja pomiędzy urządzeniami a komputerem stacjonarnym, na którym zainstalowane jest oprogramowanie autorstwa firmy Korelacja SI, pozwala na przenoszenie danych bez konieczności ich ręcznego wprowadzania/kopiowania.

Pakiet komunalny:

 •  Intuicyjna obsługa,
 •  Kompleksowe rozliczenie płatnika,
 •  Natychmiastowa kontrola sald płatników,
 •  Wielowymiarowa i szczegółowa sprawozdawczość,
 •  Możliwość uruchomienia Modułu Płatności Masowych (indywidualne konta bankowe płatników). Jednoznaczna identyfikacja płatnika pozwala na automatyczne księgowanie wpłat i na natychmiastową kontrolę sald.

DISTRICTUS - Moduł Windykacji

stanowi integralną część programów pakietu DISTRICTUS służących do rozliczeń podatków i opłat loklanych. Jest w pełni zintegrowany z programami: Podatki Gminne , Podatek od Środków Transportu, Opłaty od Posiadania Psów, Opłaty za Wodę i Ścieki, Opłaty za Usuwanie Odpadów, Dochody Skarbu Państwa, Dzierżawy i Wieczyste Użytkowanie, Dochody Budżetu oraz Kasa Urzędu.

Moduł zapewnia:

 • Bieżące naliczenie stanu odsetek karnych, wg różnych stóp odsetkowych (ustawowe, podatkowe, własne - definiowane indywidualnie),
 • Przeglądanie stanu kont płatników,
 • Wsparcie egzekucji należności (wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze),
 • Automatyczne księgowanie wpłat z Modułu Płatności Masowych (indywidualne konta bankowe),
 • Obliczanie skutków finansowych dla sprawozdań,
 • Szybki podgląd rozliczenia kartoteki płatnika,
 • Automatyczne wykonanie bilansu rocznego z wyliczonym saldem poszczególnych kont z podziałem na należności pozostałe do zapłaty, nadpłaty, zaległości, należne naliczone odsetki, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień,
 • Zamykanie i otwieranie roku z możliwością wykonania próbnego zamknięcia roku i jednoczesną pracą w dwóch okresach.

Obsługa modułu:

 • Szybki podgląd dokumentów na kartotece,
 • Szybkie wyszukiwanie dokumentów,
 • Intuicyjny interfejs podpowiadający użytkownikowi przy operacjach księgowania dokumentów,
 • Zaawansowany mechanizm współpracy z programem Kasa Urzędu w konfiguracjach: tryb pracy Kasy lub Likwidatury,
 • Blokowanie oraz zamykanie okresów księgowania przy uzgodnionych sprawozdaniach.