Opłaty za Usuwanie Odpadów

DISTRICTUS – Opłaty za Usuwanie Odpadów

wspomaga pracę referatów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Program pozwala na realizację wszystkich obowiązków gminy wynikających z nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Program zapewnia ewidencjonowanie, rozliczanie oraz egzekucję należności zgodnie ze specyfiką jednostek samorządowych. Użytkownicy naszego oprogramowania podkreślają, że program spełnia wszystkie ich oczekiwania, jest intuicyjny w obsłudze i umożliwia kompleksowe rozliczenie płatnika.

Program zapewnia:

 •  Pełne rozliczanie opłat za usuwanie odpadów, nieczystości stałych oraz płynnych,
 •  Ewidencję ilości i rodzajów odebranych pojemników przy wykorzystaniu czytników kodów kreskowych,
 •  Elektroniczny rejestr firm wywozowych i sprawozdawczość dla Urzędów Marszałkowskich.

Informacje dodatkowe:

 •  Możliwość wprowadzenia dywersyfikacji opłat (ulgi, zwolnienia),
 •  Możliwość naliczania opłat rocznie lub miesięcznie.

Program może współpracować z czytnikami kodów kreskowych  eliminując w ten sposób konieczność ręcznego wprowadzania danych. Stanowi to duże udogodnienie dla użytkowników i pozwala zoptymalizować oraz znacząco przyśpieszyć pracę. Dodatkowo program pozwala na uruchomienie Modułu Płatności Masowych  (indywidualne konta bankowe płatników). Jednoznaczna identyfikacja płatnika pozwala na automatyczne księgowanie wpłat i na natychmiastową kontrolę sald.

DISTRICTUS - Moduł Windykacji

stanowi integralną część programów pakietu DISTRICTUS służących do rozliczeń podatków i opłat loklanych. Jest w pełni zintegrowany z programami: Podatki Gminne , Podatek od Środków Transportu, Opłaty od Posiadania Psów, Opłaty za Wodę i Ścieki, Opłaty za Usuwanie Odpadów, Dochody Skarbu Państwa, Dzierżawy i Wieczyste Użytkowanie, Dochody Budżetu oraz Kasa Urzędu.

Moduł zapewnia:

 • Bieżące naliczenie stanu odsetek karnych według różnych stóp odsetkowych (ustawowe, podatkowe, własne - definiowane indywidualnie),
 • Przeglądanie stanu kont płatników,
 • Wsparcie egzekucji należności (wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze),
 • Automatyczne księgowanie wpłat z Modułu Płatności Masowych (indywidualne konta bankowe),
 • Obliczanie skutków finansowych dla sprawozdań,
 • Szybki podgląd rozliczenia kartoteki płatnika,
 • Automatyczne wykonanie bilansu rocznego z wyliczonym saldem poszczególnych kont z podziałem na należności pozostałe do zapłaty, nadpłaty, zaległości, należne naliczone odsetki, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień,
 • Zamykanie i otwieranie roku z możliwością wykonania próbnego zamknięcia roku i jednoczesną pracą w dwóch okresach.

Obsługa modułu:

 • Szybki podgląd dokumentów na kartotece,
 • Szybkie wyszukiwanie dokumentów,
 • Intuicyjny interfejs podpowiadający użytkownikowi przy operacjach księgowania dokumentów,
 • Zaawansowany mechanizm współpracy z programem Kasa Urzędu w konfiguracjach: tryb pracy Kasy lub Likwidatury,
 • Blokowanie oraz zamykanie okresów księgowania przy uzgodnionych sprawozdaniach.