Opłaty lokalne

służy do ewidencjonowania i rozliczania należności oraz umów z tytułu dzierżaw i wieczystego użytkowania.

Program pozwala na obsługę takich rodzajów należności jak:

 •  Umowy dzierżawy (np. dzierżawa rolna, dzierżawa ogródków działkowych, dzierżawa pod uprawę warzyw, dzierżawa pomieszczeń i lokali itp.),
 •  Wieczyste użytkowanie,
 •  Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności,
 •  Trwały zarząd.

Program zapewnia:

 •  współpracę z programami pakietu DISTRICTUS,
 •  współpracę z Modułem współpracy z Ewidencją Gruntów,
 •  współpracę z Modułem Płatności Masowych,
 •  rozliczanie konta płatnika w oparciu o moduł Windykacji,
 •  definiowanie własnych rodzajów należności oraz szablonów umów,
 •  wystawianie faktur, tworzenie rejestrów VAT, refakturowanie,
 •  nanoszenie aneksów do umów, korekt do należności,
 •  wprowadzanie własnych informacji dodatkowych dla rozliczanych do umów i należności.

DISTRICTUS - Moduł Windykacji

stanowi integralną część programów pakietu DISTRICTUS służących do rozliczeń podatków i opłat loklanych. Jest w pełni zintegrowany z programami: Podatki Gminne , Podatek od Środków Transportu, Opłaty od Posiadania Psów, Opłaty za Wodę i Ścieki, Opłaty za Usuwanie Odpadów, Dochody Skarbu Państwa, Dzierżawy i Wieczyste Użytkowanie, Dochody Budżetu oraz Kasa Urzędu.

Moduł zapewnia:

 • Bieżące naliczenie stanu odsetek karnych według różnych stóp odsetkowych (ustawowe, podatkowe, własne - definiowane indywidualnie),
 • Przeglądanie stanu kont płatników,
 • Wsparcie egzekucji komorniczej należności (wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze),
 • Automatyczne księgowanie wpłat z Modułu Płatności Masowych (indywidualne konta bankowe),
 • Obliczanie skutków finansowych dla sprawozdań,
 • Szybki podgląd rozliczenia kartoteki płatnika,
 • Automatyczne wykonanie bilansu rocznego z wyliczonym saldem poszczególnych kont z podziałem na należności pozostałe do zapłaty, nadpłaty, zaległości, należne naliczone odsetki, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień,
 • Zamykanie i otwieranie roku z możliwością wykonania próbnego zamknięcia roku i jednoczesną pracą w dwóch okresach.

Obsługa modułu:

 • Szybki podgląd dokumentów na kartotece,
 • Szybkie wyszukiwanie dokumentów,
 • Intuicyjny interfejs podpowiadający użytkownikowi przy operacjach księgowania dokumentów,
 • Zaawansowany mechanizm współpracy z programem DISTRICTUS Kasa Urzędu w konfiguracjach: tryb pracy Kasy lub Likwidatury,
 • Blokowanie oraz zamykanie okresów księgowania przy uzgodnionych sprawozdaniach.