Moduły pomocnicze

W ofercie Firmy Korelacja SI, oprócz oprogramowania dedykowanego konkretnym obszarom działalności urzędu/jednostki, znajdują się moduły usprawniające działanie systemów dziedzinowych. Rezygnacja z posiadania dodatkowego modułu w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności programu nadrzędnego. 

Są to:

- Moduł Płatności Masowych (obsługa indywidualnych kont bankowych płatników),

- Moduł Ewidencjonowania Odpadów za pomocą bar kodowania (oznaczanie odpadów za pomocą kodów kreskowych),

- Metryki spraw (rejestrowanie wszystkich czynności przypisanych danej sprawie prowadzonej przez urząd),

- Nadzór Rejestru Wyborców (kontrola list wyborczych).