Finanse i Księgowość

System Finansowo – Księgowy „Premium”

jest jednym z wiodących rozwiązań na rynku oprogramowania dedykowanego dla urzędów administracji samorządowej oraz jednostek podległych.

W oparciu o indywidualną konfigurację ustawień otrzymujemy możliwość szybkiego dostosowania programu do potrzeb każdej jednostki. Zastosowanie schematów księgowych, rozwiązań wpływających na automatyzację pracy, mechanizmów kontroli wprowadzonych danych sprawiają, że księgowanie staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Program zapewnia:

 •  prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie na ich podstawie sprawozdań finansowych, raportów i zestawień,
 •  prowadzenie księgowości jednostki nadrzędnej korespondującej z jednostkami podległymi,
 •  pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi,
 •  prowadzenie planu budżetowego w podziale na zadania,
 •  kontrolę wykonania planu,
 •  ewidencję rozrachunków,
 •  rozbudowane definiowanie wzorców kont,
 •  automatyczne księgowanie wyciągów bankowych,
 •  obsługę umów wieloletnich i planów inwestycyjnych,
 •  integrację z systemami zewnętrznymi (Besti@, systemy księgowe innych producentów).

Program cechuje:

 •  czytelność,
 •  przejrzystość,
 •  ergonomia,
 •  wygoda oraz prostota obsługi.