Programy pakietu Districtus

Nadrzędnym elementem działalności firmy jest tworzenie oraz udoskonalanie oprogramowania dla administracji publicznej i jednostek samorządowych. Celem generalnym podczas tworzenia tego oprogramowania było: ...stworzenie sprawnego i bezpiecznego systemu pracy Urzędu z zastosowaniem technologii informatycznych... Stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo informacji.
Dlaczego jest to tak istotne? Powołanie się na obowiązek prawny, zwłaszcza w środowisku pracy Urzędów jest uzasadnione.
Nie jest to jednak argument koronny. Nie chodzi bowiem o ochronę wyłącznie informacji niejawnych, ale o ochronę informacji w ogóle. Informacja musi być chroniona przede wszystkim dlatego, że jest cenna. Dlatego, że na jej utworzenie, przetworzenie czy aktualizację zostały zużyte znaczne nakłady. Jest cenna również dlatego, że jej wykorzystanie może spowodować znaczne szkody.
Wszystkie nasze programy w pełni spełniają wymogi Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, a rozbudowany system haseł i uprawnień w pełni zabezpiecza wprowadzone informacje przed niepowołanym dostępem. Oferta pakietu DISTRICTUS dedykowana dla Jednostek Samorządowych w 100% zagwarantuje informatyczną obsługę wszystkich zagadnień związanych z funkcjonowaniem Urzędów.

Zalety pakietu DISTRICTUS.

Oszczędność czasu - wszystkie programy korzystają z jednej bazy danych, dzięki czemu każda informacja wprowadzana jest do systemu raz (za pomocą jednej z aplikacji), a potem wykorzystywana przez pozostałe aplikacje, zgodnie z ustalonym obiegiem dokumentów oraz uprawnieniami użytkowników poszczególnych aplikacji. Wprowadzona za pomocą jednej z aplikacji informacja, przez pozostałe moduły widziana jest od razu. Jednorodna ewidencja - wszystkie aplikacje korzystają z takich samych informacji słownikowych (np. pracownicy, kontrahenci, wydziały struktury organizacyjnej, banki), co pozwala na jednorodną ewidencję i szybkie dotarcie do wymaganych informacji. Zminimalizowanie możliwości pomyłek - informacje (raporty, sprawozdania) pomiędzy poszczególnymi modułami przekazywane są drogą elektroniczną, bez konieczności tworzenia raportów papierowych. Generowane są również (zgodnie z ustaleniami z użytkownikami) automatyczne polecenia księgowania do programu DISTRICTUS – Finansowo – Księgowy. Zapewnienie terminowości wykonania prac - każdy z programów (w zależności od jego rodzaju) jest przystosowany do wymiany informacji z systemami zewnętrznymi, np. DISTRICTUS – Płace z programem PŁATNIK oraz systemami bankowymi (eliksir), DISTRICTUS – Ewidencja Ludności z CBD, DISTRICTUS – Finansowo – Księgowy z systemem BESTI@ (RIO) ... Ponadto: - obniżenie kosztów bieżącej działalności urzędu, - łatwość obsługi – intuicyjna nawigacja, wystarczy podstawowa znajomość komputera (graficzne środowisko), - nieograniczona ilość użytkowników systemu, - elastyczność – system można szybko przystosować do specyfiki urzędu, - wydajność – system pracuje szybko bez względu na liczbę obsługujących użytkowników, - wszechstronność – aplikacje wchodzące w skład pakietu DISTRICTUS obsługują kompleksowo sprawy związane z finansami, budżetem, podatkami, - pełna skalowalność – możliwość dodawania kolejnych modułów, - pełne bezpieczeństwo danych – wielostopniowy system dostępu (hasła, uprawnienia do aplikacji, możliwość szyfrowania transmisji, pełna kontrola nad dostępem i modyfikacją danych, - integracja z oprogramowaniem biurowym – wykorzystywanie aplikacji Microsoft Word oraz Excel.

Moduły pomocnicze

W ofercie Firmy Korelacja SI, oprócz oprogramowania dedykowanego konkretnym obszarom działalności urzędu/jednostki, znajdują się moduły usprawniające działanie systemów dziedzinowych. Rezygnacja z posiadania dodatkowego modułu w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności programu nadrzędnego. 

Są to:

- Moduł Płatności Masowych (obsługa indywidualnych kont bankowych płatników),

- Moduł Ewidencjonowania Odpadów za pomocą bar kodowania (oznaczanie odpadów za pomocą kodów kreskowych),

- Metryki spraw (rejestrowanie wszystkich czynności przypisanych danej sprawie prowadzonej przez urząd),

- Nadzór Rejestru Wyborców (kontrola list wyborczych). 

Umowy Cywilnoprawne

program przeznaczony jest do rejestracji i obsługi umów cywilnoprawnych (najmu lokali, sprzedaży czy sprzedaży na raty). Umożliwia stosowne wydruki wprowadzonych umów, książeczek opłat, jak również różnego rodzaju zestawień i wykazów min. spis umów obowiązujących czy wygasłych w podanych ramach czasowych.
Program jest połączony z modułem windykacji, który umożliwia rozliczanie dłużników i wystawianie dla nich dokumentów takich jak: wpłata, odroczenie terminu płatności, zwrot, zaliczenie oraz innych. Automatycznie rozlicza każdego dłużnika podając bieżący stan jego salda z wyszczególnieniem należności zaległych, należności przed terminem i nadpłat. 

Podstawowymi funkcjami systemu są:

  • obsługa dłużników,
  • przegląd należności,
  • obsługa umów,
  • rozliczenie należności,
  • sporządzanie wydruków.