Program Operacyjny PO WER 2.18 - dofinansowanie na zakup rozwiązań informatycznych

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Ogłoszony konkurs jest skierowany do JST chcących poprawić efektywność pracy w obszarach:

  •  podatki i opłaty lokalne,
  •  zarządzanie nieruchomościami,
  •  obsługa inwestora.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28% i może być wnoszony w postaci niefinansowej. Alokacja konkursu to ponad 64 mln. zł. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu:

marketing@korelacja.pl 

tel.: 12 626-21-21

kom.: 665-266-225