Wiadomości

Zmiana cennika Poczty Polskiej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej od dnia 1 stycznia 2018 r. opłata za doręczenie przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru wynosi 7,80 zł. W związku z art. 6 ust. 8a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 6. ust. 3a ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym oraz art. 6a ust. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, przypominamy, że nie wszczyna się postępowania , a postępowanie wszczęte umarza, jeśli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia.

IV Śląski Konwent Informatyków

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na spotkanie i zapoznanie się z naszą najnowszą ofertą.

Termin i miejsce: 23-24 listopada, Hotel Zimnik, Lipowa.

Umowa opieki autorskiej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy o konieczności podpisania Umowy opieki autorskiej na rok 2018. Propozycje Umów zostały wysłane do Jednostek w połowie września. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Zarządu.

TW-1 Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 roku, wersja druku TW-1(1) mogła być stosowana jedynie do dnia 5 września 2017 r. W związku ze zmianą wzoru dostępna jest nowa wersja Modułu Windykacje. Zmiany dotyczą również Modułu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych. Zgodnie ze schematem pliku xml opublikowanym przez Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjnej dla wierzycieli sporządzających TW na podstawie własnych platform informatycznych tytuły wykonawcze drukowane według wzoru TW-1(3) są eksportowane do pliku xml pojedynczo.

Bardzo prosimy o dokonanie aktualizacji programu wraz z raportami.

Nowy Moduł Elektronicznych Tytułów Wykonawczych

Moduł Elektronicznych Tytułów Wykonawczych wchodzi w skład pakietu DISTRICTUS i jest w pełni zintegrowany z programami Podatki Gminne, Podatek od Środków Transportowych, Opłata od Posiadania Psów, Dochody Budżetu, Dzierżawy i Wieczyste Użytkowanie, Dochody Skarbu Państwa oraz Opłaty za Usuwanie Odpadów.

Moduł zapewnia:

  • tworzenie elektronicznego tytułu wykonawczego w obrębie jednego dokumentu
  • tworzenie elektronicznego tytułu wykonawczego w obrębie wielu dokumentów przeznaczonych dla jednego organu egzekucyjnego
  • pliki xml są zgodne z formatem określonym przez Izbę Skarbową w Szczecinie 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z działem marketingu.

Dodatkowe terminy wsparcia z zakresu Centralizacji VAT oraz generowania JPK

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów uruchamiamy dodatkowy dyżur serwisowy dla obszaru Finansowo-Księgowego w najbliższą sobotę tj. 25 lutego.

Warunkiem uzyskania wsparcia w tym dniu jest wcześniejsze umówienie do piątku 24-lutego do godziny 12:00 pod numerem telefonu: 12 626 21 21 bądź mailowo na adres: biuro@korelacja.pl

Konsultacje będą realizowane według ustalonego harmonogramu. Każdy z Państwa otrzyma potwierdzenie z przybliżoną godziną kontaktu.

Dodatkowe terminy wsparcia z zakresu Centralizacji VAT oraz generowania JPK

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów uruchamiamy dodatkowy dyżur serwisowy dla obszaru Finansowo-Księgowego w najbliższą sobotę tj. 18 lutego.

Warunkiem uzyskania wsparcia w tym dniu jest wcześniejsze umówienie do piątku 17-lutego do godziny 12:00 pod numerem telefonu: 12 626 21 21 bądź mailowo na adres: biuro@korelacja.pl

Konsultacje będą realizowane według ustalonego harmonogramu. Każdy z Państwa otrzyma potwierdzenie z przybliżoną godziną kontaktu.

Nowa wersja Jednolitego Pliku Kontrolnego

Pragniemy poinformować, że od 2 lutego 2017 roku dostępna jest aktualizacja programów pakietu DISTRICTUS, w których zachodzi lub może zajść potrzeba generowania plików JPK_VAT zgodnie ze schematem XSD w wersji (2) obowiązującym od 1 lutego (z danymi od miesiąca stycznia 2017 r.).

W trakcie przesyłania plików JPK w dniach 2-3 lutego 2017 r. zostało stwierdzone bardzo duże obciążenie serwerów Ministerstwa Finansów skutkujące brakiem możliwości przeprowadzenia całego procesu.

Z naszej strony sugerujemy, aby pliki za styczeń przesyłać jak najwcześniej.

Jesteśmy Partnerem VI Mazowieckiego Konwentu Informatyków

Zapraszamy na spotkanie i zapoznanie się z naszą najnowszą ofertą.
Termin i miejsce: 27-28 października, Hotel Lamberton, Ołtarzew k. Warszawy.

Jesteśmy Partnerem V Wielkopolskiego Konwentu Informatyków

Zapraszamy na spotkanie i zapoznanie się z naszą najnowszą ofertą.
Termin i miejsce: 22-23 września, Hotel 500, Tarnowo Podgórne.