Misja firmy

Nadrzędnym elementem działalności firmy jest tworzenie oraz udoskonalenie oprogramowania dla administracji. Celem generalnym podczas tworzenia oprogramowania DISTRICTUS było:
"stworzenie sprawnego i bezpiecznego systemu pracy dla JST z zastosowaniem najnowszych technologii informatycznych".